V-4 תמונת נוף של מפלים בזרימה בטבע להדפסה על קנבס או זכוכית

image: Ian Sane ,flickr. CC by 2.0