3060 - תמונה מעוצבת של בית המקדש עם יונות שלום על קנבס או זכוכית מחוסמת

מקור לפני עריכה, מיכאל יעקובסון ויקיפדיה