3054 - תמונת זכוכית או קנבס של רבנים שונים על רקע שיש שחור וזהב עם כיתוב מיוחד