3012 - תמונה מעוצבת של בית המקדש על קנבס או זכוכית מחוסמת

licensed Creative Commons Attribution 3.0 wikimedia